Om Fiskeområde Halland

Fiskeområde Halland är en förening bestående av representanter för yrkesfiskare, beredning och handel, sportfiske, husbehovsfiske, fiskevattenägare.

Under förra programperioden (2007-2013) fungerade Fiskeområde Halland som beslutande och administrativt organ för projekt finansierade inom ramen för Europeiska Fiskerifonden. Under menyn Projekt finns resultat från dessa projekt.

I den nuvarande programperioden ligger detta inom Lokalt Ledd Utveckling Halland.

Fiskeområde Halland, c/o Alvhaga Vildmark AB

Alvhaga 104, 311 52 Fegen

E-post: info@fiskeomradehalland.se


© Fiskeområde Halland 2016