Projekt

Spännande projekt
Fiskeområde Halland har beviljat många intressanta utvecklingsprojekt under den gångna perioden. Det är en stor bredd mellan projekten både innehållsmässigt och geografiskt. Fiskeområde Halland har fyra prioriterade insatsområden som projekten faller inom, dessa är:

Produkter förädling och marknad
Laxen – Hallands landskapsfisk och fiskarten öring
Fiskerelaterad besöksnäring
Nätverksbyggande, information och kunskapsöverföring

Fiskeområde Halland, c/o Alvhaga Vildmark AB

Alvhaga 104, 311 52 Fegen

E-post: info@fiskeomradehalland.se


© Fiskeområde Halland 2016