Fiskeläget i Halland

I Träslövsläge genomförs ett projekt som syftar till att sätta Lejet på kartan och på sikt kunna bidra till att besöksantalet växer. Projektet går ut på att sprida kunskap om och marknadsföra halländska skaldjur.

Genom iordningställande av försäljnings- och serveringsplatser för fisk och skaldjur kan den unika mötesplats för fiske, fritidsfiske och fiskekultur som Lejet utgör bevaras och utvecklas. Med Fiskeläget som centrum kan människor äta, köpa och uppleva de halländska skaldjuren i en genuin miljö.

Projektet har tagit fram en film om Burfångad havskräfta.

Projektet berör Fiskeområdets insatsområde Fiskerelaterad besöksnäring.

Fiskeområde Halland, c/o Alvhaga Vildmark AB

Alvhaga 104, 311 52 Fegen

E-post: info@fiskeomradehalland.se


© Fiskeområde Halland 2016