Fiskeområde Hallands administration och utvärdering

Administration och utvärdering av Fiskeområde Halland är totalt 3 egna projekt. Drivs och ägs av Fiskeområde Halland.

Föreningens administration ligger som 2 egna projekt och utvärderingen av Fiskeområde Halland ligger som ett 1 eget projekt.  Syftet med dessa projekt är att Fiskeområde Hallands aktiviteter och uppdrag genomförs och utvärderas på ett kvalitetssäkert sätt.

Utvärdering som gjorts av Malin Andersson är färdig och kan läsas här.

I samband med utvärderingen har en rapport framtagits av Malin Andersson tillsammans med Camilla Wallin-Kupferberg och den kan läsas här.

Fiskeområde Halland, c/o Alvhaga Vildmark AB

Alvhaga 104, 311 52 Fegen

E-post: info@fiskeomradehalland.se


© Fiskeområde Halland 2016