Mussel- och skaldjursutveckling i Halland

Under våren har en Mussel- och Skaldjursutvecklingsresa genomförts till Nyköbing Mors i Danmark med representanter från fiskerinäringen i Halland. Syftet var att belysa förutsättningarna för en etablering av musselodling i Halland.

Läs mer om projektet i Lars Krögerströms artikel från Våra Fiskevatten Nr 3 2012

Fiskeområde Halland, c/o Alvhaga Vildmark AB

Alvhaga 104, 311 52 Fegen

E-post: info@fiskeomradehalland.se


© Fiskeområde Halland 2016