Projekt - ålinventering

Projektet syftar till att främja ålfisket och den kultur som omger den. Projektet ägs och drivs av Fiskeområde Halland.

Bakgrund

Ålen är en mytomspunnen fisk med en mycket stark kultur knutet till sig. Dessvärre är ålfisket nu borttaget vilket ger småfisket stora problem. Ålens roll i ekosystemet och kulturellt är också av stark betydelse. Det finns ett antal hot mot ålen och idén är att detta projekt ska främja ålfisket och den kultur som omger den. "Projekt - ålinventering" vill kunna öka den svenska ålutvandringen och även ha igång ett fiske både efter västkusten och i insjöarna och därmed inte bara främja ålfisket utan även den kultur som omger ålen, som i sig ger spridningseffekter även inom turismnäringen. Projektet kommer börja med att se över samtliga vattendrag i Halland med avseende på ålinvandring och utvandring för att lokalisera hindren.

Mål

Projektet har satt upp ett mål som handlar om att utöka utvandringen av blankål. Vilket i sin tur gör att invandringen av ålyngel ökar i ett långsiktigt perspektiv. Målet är också att det ska finnas 1 av våra halländska floder som har både fri in och utvandring av ål.

Rapporter

Nedan finns en länkar till projektets resultat.

Ålinventering Halland

Ålinventering Halland, komplettering

Rapport Besök Kustlabb

Grundområden längs Hallands kust

Fiskeområde Halland, c/o Alvhaga Vildmark AB

Alvhaga 104, 311 52 Fegen

E-post: info@fiskeomradehalland.se


© Fiskeområde Halland 2016