Projekt Valthorn Halland

Projektet avser att främja ett hållbart fiske av Valthornssnäcka genom provfiske och zonering.

Projektet berör Fiskeområdets insatsområde Produkter, förädling och marknad.

Läs mer om projektet i slutrapporten.

Fiskeområde Halland, c/o Alvhaga Vildmark AB

Alvhaga 104, 311 52 Fegen

E-post: info@fiskeomradehalland.se


© Fiskeområde Halland 2016