Restaurera Smedjeån "Delprojekt Edenbergaån"

Projektet syftar till att genom biotopsvårdsåtgärder återskapa värdefulla lek- och uppväxtområden för öring och lax i Edenbergaån.

Åtgärder som ökar smoltproduktionen i vattendraget och i slutändan beståndet av atlantlax och havsöring genomförs. Detta gagnar fisket i hav och å. Önskat resultat är att området blir mer intressant för besökare och bofasta. Därigenom kan nya arbetstillfällen inom sportfiskesektorn möjliggöras.

Fredagen den 14/9 arbetade bland andra Lars-Göran Pärlklint med att återställa bottnen i den del av Edenbergaån för att skapa ett porlande vattendrag där öring och lax kan leka. Björn Clason berättar om projektet i P4 Halland. Projektet är pioriterat av FOG-gruppen då det stämmer väl in i Fiskeområde Hallands strategiområde Laxen- Hallands landskapsfisk- och fiskarten öring.

Fiskeområde Halland, c/o Alvhaga Vildmark AB

Alvhaga 104, 311 52 Fegen

E-post: info@fiskeomradehalland.se


© Fiskeområde Halland 2016