Smoltproduktion i Himleån och rörelsemönster av öring i havet

Projektet går ut på att installera en smoltfälla i Himleån och med hjälp av elfiske kvantifiera antalet laxungar.

Detta ska korreleras med data för flöde och temperatur. Dessutom ska ca 80 st hanvsöringssmolt märkas och 40 kelt och 30 loggstationer sättas upp. Projektet berör Fiskeområdets insatsområde Laxen-Hallands landskapsfisk- och fiskarten öring. Syftet är att undersöka Himleåns produktion av havsöringssmolt, som ett steg i laxförvaltningen, samt undersöka vandringen och rörelsemönstret i Himleån och ut i havet. Resultatet av projektet är en siffra på hur mycket smolt Himleån producerar och vilka faktorer som påverkar utvandringen.

Fiskeområde Halland, c/o Alvhaga Vildmark AB

Alvhaga 104, 311 52 Fegen

E-post: info@fiskeomradehalland.se


© Fiskeområde Halland 2016