Torskburar- ett alternativ till garnfiske på västkusten

Projektet vill prova om torskburar är ett alternativt redskap för ett hållbart torskfiske som inte skadar tumlaren.

Bakgrunden till projektet är att hitta alternativa sätt att fiska torsk som inte skadar tumlaren. Under det senaste decenniet har utvecklingen av alternativa redskap utvecklats och i Sverige är det SLU som gjort detta. Fokus har varit att utveckla sälsäkra redskap i kustnära fisken på framförallt östkusten. Torskburar är ett redskap som tagits fram och som inte har testats på västkusten men som nu detta projekt vill testa.

Syftet med projektet är att prova om torskburar är ett alternativt redskap i potentiella områden där det idag finns tillgång till torsk och att undersöka om det är möjligt att få kommersiellt gångbara fångster i ett torskbursfiske på västkusten.

Målet är at utveckla sälsäkra och hållbara fiskemteoder i ett kustnära småskaligt fiske på västkusten för att därigenom minska konflikten mellan sälar och fiske. Målet är också att burfiskare får prova olika typer av burmodeller som idag finns framtagna för att utvärdera hur torskburar bör vara konstruerade för att kunna hanteras på burfiskebåt.

Rapport från Onsalafjorden - Viking Bengtsson

Rapport - Sara Königson (SLU) och Viking Bengtsson (Hallands Skaldjursförening)

Fiskeområde Halland, c/o Alvhaga Vildmark AB

Alvhaga 104, 311 52 Fegen

E-post: info@fiskeomradehalland.se


© Fiskeområde Halland 2016