Utveckling av Musselodling i Vendelsöfjorden

Projektet syftar till att utveckla metoder för musselodling

"Utveckling av musselodling i Vendelsöfjorden" handlar om att utveckla metoder för musselodling, inklusive metod för hur man kan skörda musslor på odlingsplatsen Vendelsöfjorden. I projektet ingår även kunskapsöverföring mellan den äldre generationen till den yngre.

Fiskeområde Halland, c/o Alvhaga Vildmark AB

Alvhaga 104, 311 52 Fegen

E-post: info@fiskeomradehalland.se


© Fiskeområde Halland 2016